Uwaga!

W związku z sytuacja wywołaną przez pandemię koronawirusa
oraz w nawiązaniu do decyzji władz państwowych na Mszy św. mogą
zgromadzić się wierni w liczbie nie większej niż 5 osób. W związku
z zaistniałą sytuacją wszystkie Msze św. będą odprawiane według
dotychczasowego porządku
, ale do uczestnictwa zapraszamy
przede wszystkim osoby, które zamówiły daną intencję!

Módlmy się za siebie nawzajem!
Matko Boska Miłosierdzia, módl się za nami!


Jak przyjmować Duchową Komunię Świętą?

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z informacjami
publikowanymi na stronie Diecezji Bydgoskiej


Niedziela Palmowa
Rozważania na stronie liturgia.wiara.pl