Jeśli wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał,
to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wraz z Nim wskrzesi.”

(1 Tes 4,14)