Wszystkim Parafianom udającym się na wakacje i urlopy
życzymy bezpiecznych podróży oraz radosnego odpoczynku
w bliskości z Panem Bogiem.