W czerwcu czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa

„…przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie: przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania”.

Jan Paweł II

 

Transmisja Mszy świętej z naszego kościoła: