Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
(Mk 1,15)

 „Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli
drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy.
Jeżeli niekiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga!
On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać”.

Z orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2018 r.
(pełny tekst orędzia)