Boże Narodzenie, A.D. 2016

Wierzę…

w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego, […]
On to dla nas ludzi i dla naszego
zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął
ciało z Maryi Dziewicy
i stał się człowiekiem.

 

Wszystkim Drogim Parafianom,
Sympatykom naszej Parafii oraz Gościom
życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech głębokie doświadczenie Miłości Miłosiernej Boga,
który pragnie wejść z łaską Zbawienia w życie każdego z nas,
umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość.
Niech Dzieciątko Jezus będzie źródłem
wszystkich dobrych zmian w naszym życiu
i niech nam błogosławi – teraz i w całym przyszłym
Nowym Roku Pańskim 2017.

Ks. Rafał Grabowski – Proboszcz
Ks. Adama Rożniakowski – Wikariusz
Ks. Bogusław Kühn – Senior