Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, błogosławcie Pana, wszystkie rośliny na ziemi.

(por. Dn 3,57 nn)