Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej
Warszawa 12 IX 2021


Transmisja Mszy świętej z naszego kościoła: