Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec,
i Jedyny Syn Boży oraz Duch Święty,
bo okazał nam swoje miłosierdzie.