DOKUMENT PRZYGOTOWAWCZY XVI ZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SYNODU BISKUPÓW

Spotkanie synodalne odbędzie się w niedzielę,
5 grudnia, o godz. 16.00, w salce parafialnej.
Zapraszamy Radę Parafialną oraz wszystkich chętnych Parafian!


Transmisja Mszy świętej z naszego kościoła: