1-3 IV 2021 – Triduum Paschalne

We wspólnocie parafialnej jak co roku przeżywaliśmy Triduum Paschalne, które w liturgii uobecnia najważniejsze tajemnice naszej wiary: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela! W tym roku obchody te przypadły na pierwsze dni kwietnia (1-4 kwietnia 2021). Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę oraz Święta Zmartwychwstania Pańskiego przeżywaliśmy w reżimie sanitarnym związanym z kolejną falą pandemii COVID-19. Do posługujących w naszej parafii kapłanów dołączył w tych dniach również ks. Józef Siwiński – misjonarz na co dzień posługujący w Kazachstanie.

Pomimo ograniczeń obchody najważniejszych Świąt przebiegły bardzo uroczyście!

Przeżywanie Triduum Paschalnego uświetnił śpiew naszego nowego chóru parafialnego. Dziękujemy wszystkim, którzy w tych dniach włączyli się w przygotowanie i godne przeżywanie Świąt Paschalnych w naszej parafii. Cieszymy się również z faktu, że tak wielu Parafian i Sympatyków naszej parafii łączyło się z nami za pośrednictwem transmisji internetowej z naszego kościoła.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota