16 VI 2013 – Msza św. sekundycyjna ks. Andrzeja Bartkowskiego

W niedzielę, 16 czerwca 2013 r., Ks. neoprezbiter Andrzeja Bartkowskiego odprawił w naszym kościele o godz. 13.00 uroczystą Mszę św. sekundycyjną udzieli prymicyjnego błogosławieństwa. Ksiądz Andrzej otrzymał święcenia kapłańskie w gronie 10 diakonów 25 maja 2013 r. w katedrze bydgoskiej z rąk ks. bpa Jana Tyrawy. Msza św. sekundycyjna zgromadziła wielu parafian wdzięcznych za posługę diakońską ks. Andrzeja, związaną z praktyką w naszej parafii, jaką odbył od września 2011 roku do końca czerwca 2012.  Drogiego Księdza neoprezibtera Andrzeja polecamy modlitwie całej wspólnoty parafialnej i życzymy błogosławieństwa w kapłańskim życiu i posługiwaniu.