2 VI 2013 – Msza św. sekundycyjna ks. Karola Rawicz-Kostro

W niedzielę, 2 czerwca 2013 r., Ks. neoprezbiter Karol Rawicz-Kostro odprawił w naszym kościele o godz. 13.00 uroczystą Mszę św. sekundycyjną udzieli prymicyjnego błogosławieństwa. Ksiądz Karol otrzymał święcenia kapłańskie w gronie 10 diakonów 25 maja 2013 r. w katedrze bydgoskiej z rąk ks. bpa Jana Tyrawy. Msza św. sekundycyjna zgromadziła wielu parafian wdzięcznych za posługę diakońską ks. Karola w naszej parafii w czasie minionego roku. Drogiego Księdza Neoprezibtera Karola polecamy modlitwie całej wspólnoty parafialnej i życzymy wielu łask na drodze posługiwania kapłańskiego.