26 V 2017 – Jubileusz ks. Adama

W piątek, 26 maja, ks. Adam Rożniakowski obchodził  5. rocznicę święceń kapłańskich. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 wraz z ks. Adamem dziękowałyśmy Panu Bogu za dar kapłaństwa i jego posługę w naszej parafii. We Mszy św. uczestniczyli także koledzy z rocznika święceń ks. Adama: ks. Michał Borowski, ks. Maciej Kozłowski, ks. Dawid Sewruk i ks. Mateusz Ziemlewski. Słowo Boże do Jubilatów wygłosił ks. Proboszcz.