Pierwsza Komunia Święta w 2020 r. odbędzie się w niedzielę 27 września, podczas Mszy św. o godz. 10.30.


  • Informacja z dnia 6 września 2020 r.

Spotkanie rodziców oraz dzieci klas III, przygotowujących się do I Komunii św., odbędzie się w czwartek 10 września, o godz. 19.00.


  • Informacja z dnia 20 czerwca 2020 r.

Spotkanie rodziców dzieci klas III, których uroczystość Pierwszej Komunii Świętej została przeniesiona z racji koronawirusa na wrzesień bieżącego roku, odbędzie się w najbliższą środę, 24 czerwca, o godz. 19.00 w kościele.


  • Informacja z dnia 26 kwietnia 2020 r.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Sytuacja pandemii, która objęła Polskę oraz cały świat sprawiła, że bardzo wiele sfer naszego życia uległą zaburzeniu uniemożliwiając normalne funkcjonowanie. Dotknęła ta sytuacja także dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej we naszej parafii. Wytyczne ks. Biskupa Jana Tyrawy – Ordynariusza naszej diecezji są następujące:

Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, odwołujemy Pierwszą Komunie Świętą do czasu ustania epidemii.
Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej pozostawiamy rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie, nie będzie decydować głosowanie lub wola większości.

Dzisiaj (26 kwietnia) już wiadomo, że ograniczenia wynikające z ogłoszonego stanu pandemicznego nie pozwalają nam na przeżycie Pierwszej Komunii Św. w planowanym terminie 24 maja br.

W związku z powyższym nowy termin Pierwszej Komunii Św. ustalamy na

niedzielę 27 września bieżącego roku, podczas Mszy św. o godz. 10.30.

Termin ten pozwoli kapłanom i katechetom na dopełnienie duchowego przygotowania dzieci do przyjęcia tego ważnego sakramentu!

Gdyby Rodzice zdecydowali się na Pierwszą Komunię Świętą swojego dziecka wcześniej, zachowując najwyższe środki ostrożności, Pierwsza Komunia mogłaby odbywać się  w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie jednak w niedzielę. Wymaga to jednak indywidualnej konsultacji z księdzem proboszczem oraz katechetą i jest możliwe tylko w sytuacji stwierdzenia właściwego duchowego przygotowania dziecka.