Bierzmowanie – 12 IV 2014

W sobotę, 12 kwietnia, ks. biskup Jan TYRAWA udzielił w naszej parafii sakramentu bierzmowania młodzieży z trzecich klas gimnazjalnych (36 osób). Młodzież przez szereg miesięcy przygotowywała się pod kierownictwem ks. Krzysztofa do godnego przeżycia tego sakramentu. W Mszy św. uczestniczyli także księża proboszczowie z parafii naszego dekanatu wraz z ks. dziekanem Franciszkiem Nowakowskim. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspierali naszą młodzież swoją modlitwą i troską. Módlmy się za nich dalej, aby dary Ducha Świętego w nich się rozwijały prowadząc ich do wiary dojrzałej.