Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się w dwóch możliwych do wyboru drogach. Dostępna jest forma tradycyjna (3-letnie przygotowanie od VII klasy Szkoły Podstawowej do I klasy Szkoły Ponadpodstawowej) lub przygotowanie w ramach formacji „Postcresima”.

Formacja w cyklu tradycyjnym do bierzmowania w naszej parafii trwa 3 lata. Rozpoczyna się w VII klasie Szkoły Podstawowej. Kandydaci w ciągu każdego roku formacji uczestniczą w cyklu katechez, nabożeństwach, spotkaniach Kręgu Biblijnego oraz przystępują do comiesięcznej spowiedzi, jak również uczestniczą co niedzielę we Mszy świętej.

Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania odbywa się w każdy I czwartek miesiąca od godz. 17:00 do 18:00.

 

HARMONOGRAM KATECHEZ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO SAKRAMENTU
W ROKU FORMACYJNYM 2022/2023

Klasy VII oraz VIII

 • 7 stycznia 2023 r. (niedziela) – godz. 19:00
 • 19 lutego 2023 r. (niedziela) – godz. 19:00
 • 5 marca 2023 r. (niedziela) – godz. 19:00
 • 2 kwietnia 2023 r. (niedziela) – godz. 19:00
 • 7 maja 2023 r. (niedziela) – godz. 19:00
 • 4 czerwca 2023 r. (niedziela) – godz. 19:00

Klasy I oraz II szkoły ponadpodstawowej

 • 22 stycznia 2023 r. (niedziela) – godz. 19:00
 • 26 lutego 2023 r. (niedziela) – godz. 19:00
 • 26 marca 2023 r. (niedziela) – godz. 19:00
 • 30 kwietnia 2023 r. (niedziela) – godz. 19:00
 • 28 maja 2023 r. (niedziela) – godz. 19:00
 • 18 czerwca 2023 r. (niedziela) – godz. 19:00

Parafia zastrzega sobie prawo do zmiany terminów katechez w razie wystąpienia sytuacji losowych oraz zaostrzenia polityki epidemicznej.

Data ostatniego spotkania będzie uzależniona od terminu udzielenia sakramentu bierzmowania i odbędzie się prawdopodobnie po wakacjach.

 

HARMONOGRAM KRĘGU BIBLIJNEGO

Klasy VII i VIII SP

 • 17 lutego 2023 r. – godz. 19:00
 • 10 marca 2023 r. – godz. 19:00
 • 14 kwietnia 2023 r. – godz. 19:00
 • 19 maja 2023 r. – godz. 19:00
 • 9 czerwca 2023 r. – godz. 19:00

Klasy I ponadpodstawowe

 • 24 lutego 2023 r. – godz. 19:00
 • 24 marca 2023 r. – godz. 19:00
 • 28 kwietnia 2023 r. – godz. 19:00
 • 26 maja 2023 r. – godz. 19:00