31 V 2018 – Uroczystość Bożego Ciała

W czwartek, 31 maja 2018, przeżywaliśmy uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 10.30 wyruszyliśmy w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy. Trasa procesji, podobnie jak w poprzednich latach, przebiegała ulicami: Kijowską, Boczną, Łęczycką, M. Skłodowskiej-Curie oraz powtórnie Kijowską. Piękna pogoda sprzyjała licznemu udziałowi wiernych w procesji.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie procesji Bożego Ciała oraz wzięli w niej czynny udział, a także udekorowali okna swoich domów. W sposób szczególny dziękujemy tym Rodzinom, które na swoich posesjach zbudowały ołtarze oraz wspólnotom neokatechumenalnym za przygotowanie pierwszego ołtarza, a Matkom i Ojcom z żywego różańca za przygotowanie czwartego ołtarza.