Bierzmowanie 2021

Krąg Biblijny dla klas VIII
Piątek, 11 czerwca, godz. 19:00

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania
w parafii pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii trwa 3 lata. Rozpoczyna się w VII klasie Szkoły Podstawowej. Kandydaci w ciągu każdego roku formacji uczestniczą w cyklu katechez, nabożeństwach, spotkaniach Kręgu Biblijnego oraz przystępują do comiesięcznej spowiedzi, jak również uczestniczą co niedzielę we Mszy świętej.

Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania odbywa się w każdy I czwartek miesiąca od godz. 17:00 do 18:00.

HARMONOGRAM KATECHEZ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO SAKRAMENTU

Klasy VII oraz VIII

 • 30 maja 2021 r. (niedziela) – godz. 19:00
 • 6 czerwca 2021 r. (niedziela) – godz. 19:00

Klasy I oraz II szkoły ponadpodstawowej

 • 5 maja 2021 r. (środa) – godz. 19:00 (spotkanie organizacyjne – razem z Rodzicami)
 • 11 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 19:00 – próba przed Bierzmowaniem
 • 14 maja 2021 r. (piątek) – godz. 16:00 – próba przed Bierzmowaniem
 • 14 maja 2021 r. (piątek) – godz. 17:00 – spowiedź przed Bierzmowaniem
 • 15 maja 2021 r. (sobota) – godz. 18:00 – BIERZMOWANIE
 

Parafia zastrzega sobie prawo do zmiany terminów katechez w razie wystąpienia sytuacji losowych oraz zaostrzenia polityki epidemicznej.

Data ostatniego spotkania będzie uzależniona od terminu udzielenia sakramentu bierzmowania.

HARMONOGRAM KRĘGU BIBLIJNEGO (od 17 października 2020 r. ONLINE)

Klasy VII SP

 • 7 maja 2021 r. – godz. 19:00
 • 4 czerwca 2021 r. – godz. 19:00

Klasy VIII SP

 • 16 kwietnia 2021 r. – godz. 19:00
 • 28 maja 2021 r. – godz. 19:00
 • 11 czerwca 2021 r. – godz. 19:00

Klasy I ponadpodstawowe

 • 23 kwietnia 2021 r. – godz. 19:00

Klasy II ponadpodstawowe

 • 30 kwietnia 2021 r. – godz. 19:00