Duszpasterze

Proboszcz: ks. dr Rafał GRABOWSKI
ustanowiony 2010, tel. 52 342-21-65

Wikariusz: ks. mgr Adam STACHOWIAK
ustanowiony 2018, tel. 52 342-41-78

Na terenie parafii mieszka ks. Bogusław KÜHN – emeryt

__________________________________________________________________________

Dotychczasowi proboszczowie Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej w Bydgoszczy:

  1. ks. Bogdan Tarka – od 1.12.1980
  2. ks. Zdzisław Gieszczyński – od 1.07.1987
  3. ks. Rafał Grabowski – od 25.06.2010