Plan Kolędy

PLAN KOLĘDY W PARAFII PW. MATKI BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ

Kolędę od poniedziałku do piątku rozpoczynamy od godz. 16.00,
natomiast w soboty – od 14.00.

02.01.2018 (wtorek) – ul. Morska 4, 1-47 oraz 48-82
03.01.2018 (środa) – ul. Morska 4, 83-117 oraz 118-152
04.01.2018 (czwartek) – ul. Morska 4, 153 –187 oraz 188–222
05.01.2018 (piątek) – ul. Morska 6, 1–35
08.01.2018 (pon.) – ul. Morska 6, 36–70 oraz 71–140
09.01.2018 (wtorek) – ul. Morska 6, 141– 75 oraz 176–222
10.01.2018 (środa) – 1 ks. ul. Inwalidów 4 oraz Sygnałowa 1, 3, 5
                                       2 ks. Sygnałowa 2, 4, 6, 7, 8
• 11.01.2018 (czwartek) – ul. Boczna (1 ks. numery parzyste, 2 ks. numery nieparzyste)
• 12.01.2018 (piątek) – 1 ks. ul. K. Szajnochy od ul. Fordońskiej i ul. Działdowska
                                        2 ks. ul. Jabłonowska i Brodnicka`
• 13.01.2018 (sobota) – ul. Swarzewska 41
• 15.01.2018 (pon.) – ul. Swarzewska 38 i 39
• 16.01.2018 (wtorek) – ul. Swarzewska 40,
                                       – ul. M. Skłodowskiej-Curie 82
• 17.01.2018 (środa) – ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 1-35 oraz 36-75
• 18.01.2018 (czwartek) – ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 76-110
                                           – ul. M. Skłodowskiej-Curie 86, 1-35
• 19.01.2018 (piątek) – ul. M. Skłodowskiej-Curie 86, 36-75 oraz 76-110
• 20.01.2018 (sobota) – ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 1-35 oraz 36-60
• 22.01.2018 (pon.) – ul. M. Skłodowskiej-Curie 90
                                  – ul. M. Skłodowskiej-Curie 92, 1-35
• 23.01.2018 (wtorek) – ul. M. Skłodowskiej-Curie 92, 36-70
                                       – ul. M. Skłodowskiej-Curie 94, 1-35
• 24.01.2018 (środa) – ul. M. Skłodowskiej-Curie 94, 36-70
                                    – ul. M. Skłodowskiej-Curie 96
• 25.01.2018 (czwartek) – ul. Kijowska 1 oraz 11
• 26.01.2018 (piątek) – ul. Kijowska 13 numery 1-35 oraz 36-70
• 27.01.2018 (sobota) – ul. Kijowska – domy nry parzyste (1 ks. od początku, 2 ks. od końca)
• 29.01.2018 (pon.) – ul. Kijowska 3 numery 1-35 oraz 36-70
• 30.01.2018 (wtorek) – 1 ks. ul. Kijowska – domy numery nieparzyste od 45.
                                       – 2 ks. ul. Kijowska domy nr 71, 73 oraz domy przy ul. Kołobrzeskiej,
                                           Morskiej i Gdyńskiej.
• 31.02.2018 (środa) – ul. Kijowska bloki nr 6, 8, 10 i 40A
• 01.02.2018 (czwartek) – 1 ks. ul. Łęczycka bloki 5, 5a, 7
                                           – 2 ks. ul. Łęczycka domy od numeru 16-24 i dalej od numeru 71.
• 02.02.2018 (piątek) – ul. M. Skłodowskiej – Curie 35, 1–47 oraz 48–82
• 03.02.2018 (sobota) – ul. M. Skłodowskiej – Curie 35, 83–117 oraz 118–152
• 04.02.2018 (pon.) – ul. M. Skłodowskiej – Curie 35, 153-187 oraz 188–222

Odwiedziny kolędowe kapelana wojskowego:

• 15.01.2018 (pon.) – ul. M. Skłodowskiej – Curie 37, 1–35 oraz 36–70
• 16.01.2018 (wtorek) – ul. M. Skłodowskiej – Curie 37, 71–105 oraz 106–140
• 17.01.2016 (środa) – ul. M. Skłodowskiej – Curie 37, 141–175 oraz 176–222