Jubileusz 30-lecia Parafii

3 grudnia 2010 r. nasza Parafia przeżywała uroczysty jubileusz z okazji 30-lecia erygowania parafii przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Na tę uroczystość Wspólnota Parafialna zaprosiła wszystkich kapłanów, którzy przez minione lata pracowali w naszej parafii oraz Siostry Pasterki, jak również wszystkich kapłanów i siostry, których powołanie zrodziło się i kształtowało w naszej wspólnocie parafialnej.

Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. biskup Jan Tyrawa. Przy Ołtarzu Pańskim spotkali się dotychczasowi Proboszczowie oraz zaproszeni Kapłani.

W Eucharystii licznie uczestniczyli wierni, którzy z wielkim zaangażowaniem budowali tę świątynię!