22 V 2014 – Jubileusz ks. Krzysztofa

W czwartek, 22 maja, ks. Krzysztof obchodził 15. rocznicę święceń kapłańskich. Podczas Mszy św. o godz. 18.00, którą odprawił Jubilat, dziękowaliśmy Panu Bogu za dar kapłaństwa ks. Krzysztofa i jego posługę w naszej parafii.