7 VI 2015 – Msza św. sekundycyjna ks. Krzysztofa Kwaśniewicza

W niedzielę, 7 czerwca 2015 r., ks. neoprezbiter Krzysztof Kwaśniewicz odprawił w naszym kościele o godz. 13.00 uroczystą Mszę św. sekundycyjną i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa. Ksiądz Krzysztof otrzymał święcenia kapłańskie w gronie 4 diakonów 30 maja 2015 r. w katedrze bydgoskiej z rąk ks. abpa Jana Romeo Pawłowskiego – Nuncjusza apostolskiego w Kongo i Gabonie. Msza św. sekundycyjna zgromadziła wielu parafian wdzięcznych za posługę diakońską ks. Krzysztofa w naszej parafii w czasie minionego roku. Drogiego Księdza Neoprezibtera Krzysztofa polecamy modlitwie całej wspólnoty parafialnej i życzymy wielu łask na drodze posługiwania kapłańskiego.