Fundujemy nową MONSTRANCJĘ dla naszej Parafii

Tulejka wotywna jest szczególnym materialnym znakiem więzi duchowej z Chrystusem i Jego Matką, a jednocześnie aktem zawierzenia i oddania siebie, rodziny, bądź bliskiej osoby Panu Bogu. Jest to indywidualny wymiar osobistego oddania, które jednocześnie jest duchowym zobowiązaniem do systematycznego trwania na modlitwie w intencjach zawartych w symbolicznej tulejce.

Można to odnieść do wydarzeń z historii Polski, kiedy to w duchu odpowiedzialności za Naród: król Jak Kazimierz, kardynał August Hlond czy Jan Paweł II zawierzali Polskę i Polaków Chrystusowi przez wstawiennictwo Matki Bożej.

Zawierzenia te, odpowiednio zabezpieczone w małych tulejkach umieszczone są wewnątrz monstrancji, która realizowana jest dzięki inicjatywie i wsparciu materialnemu wspólnoty wiernych. Są one również swoistą cegiełką umożliwiającą wykonanie tego dzieła.

Osoby zainteresowane duchowym zobowiązaniem do adoracji i wsparciem materialnym nowej monstrancji mogą się zgłaszać do ks. Proboszcza.