Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę zwykłą – 25 X 2020

  1. W związku ze stanem epidemii w naszym kraju oraz zarządzeniami władz publicznych obowiązują nowe normy ograniczające liczbę uczestników obrzędów religijnych w naszej świątyni do 50 osób. Można również uczestniczyć we Mszy św. na placu przed kościołem, zachowując wszelkie obowiązujące wymogi sanitarne.
  2. Młodzież z klas I i II szkół średnich przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszamy na Mszę dzisiaj na Mszę św. o godz. 18.00 a następnie na katechezę.
  3. W najbliższy piątek spotkania Kręgu Biblijnego odbędzie się on-line o godz. 19.00. Link do połączenia będzie zamieszczony na parafialnej stronie internetowej w zakładce „Bierzmowanie 2021”.
  4. W przyszłą niedzielę, 1 listopada, obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych, w której wspominamy wszystkich zbawionych, którzy doświadczają już radości przebywania w niebie. Jako ludzie wierzący jesteśmy zobowiązani tego dnia do uczestnictwa we Mszy św. a nie tylko do modlitwy na cmentarzu. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. jak w każdą niedzielę.
  5. W poniedziałek, 2 listopada, przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tzw. Dzień Zaduszny. Tego dnia Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 16.30 oraz 18.00.
  6. Nasi bliscy zmarli, o których pamiętamy w tych dniach w sposób szczególny, czekają na naszą modlitwę. Specjalnym darem jest odpust zupełny za zmarłych. W tym roku, z racji pandemii, przez cały listopad za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych, można dla nich wyprosić łaskę odpustu pod zwykłymi warunkami, czyli przyjmując Komunię św. i odmawiając dowolną modlitwę w intencjach Ojca św. Istotnym warunkiem uzyskania odpustu zupełnego, który możemy ofiarować w tych dniach tylko za zmarłych, jest brak przywiązania do grzechu.
  7. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), oraz przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych.
  8. Różaniec za zmarłych będziemy odmawiać od 2 listopada po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o 17.30. W zakrystii lub biurze parafialnym można składać kartki z imionami zmarłych, których chcemy polecić modlitwie Kościoła; również na wymienianki roczne.
  9. Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy również za ofiary na konto. Wpłata z adnotacją: „darowizna cele kultu religijnego” umożliwia uzyskanie odliczenia w podatku dochodowym. Serdeczne Bóg zapłać!
  10. W minionym tygodniu odszedł do Pana z naszej wspólnoty parafialnej:

+ Zdzisław DOMINICZAK, lat 84.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

ks. Rafał Grabowski
Proboszcz