Ogłoszenia duszpasterskie na XXIII Niedzielę zwykłą – 4 IX 2022 

 1. W czwartek, 8 września, przypada uroczystość NMP Matki Pięknej Miłości – Patronki naszej diecezji. Suma odpustowa w katedrze bydgoskiej o godz. 18.00. Szczegóły na plakacie.
 2. Rozpoczął się nowy rok szkolny. O Boże błogosławieństwo dla dzieci będziemy modlić się szczególnie w przyszłą niedzielę 11 września. Podczas Mszy św. o godz. 10.30 poświęcimy tornistry i przybory szkolne dzieciom klas pierwszych.
 3. Spotkanie rodziców oraz dzieci klas III, przygotowujących się do I Komunii św., odbędzie się w kościele w środę 21 września o godz. 19.00.
 4. Spotkanie rodziców oraz dzieci klas II, odbędzie się w kościele w czwartek 22 września o godz. 19.00.
 5. W marca rozpoczęliśmy przygotowania do zamówienia nowej monstrancji dla naszej parafii. Wiele osób włączyło się w to dzieło przez ofiarę i tulejki wotywne, które wraz z osobistym aktem oddania i prośbami zostaną umieszczone w podstawie monstrancji. Osoby, które nie oddały jeszcze tulejek prosimy, aby uczyniły to w tym miesiącu. Jeśli są jeszcze osoby chętne do włączenia się w to dzieło ufundowania nowej monstrancji, to jest jeszcze okazja. Prace nad monstrancją niestety się przedłużyły, ale już dobiegają powoli końca. Osoby zainteresowane potrzebne informacje znajdą w gablocie.
 6. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na codzienną uroczystą adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Poza tym przypominamy, że nasz kościół jest otwarty cały dzień, jest więc okazja do modlitwy przed Jezusem obecnym w tabernakulum.
 7. Pragniemy w naszej parafii organizować jednostki Skautów Europy. Stowarzyszenie Skautów Europy to ruch wychowawczy łączący ideę skautingu katolickiego z tradycją polskiego harcerstwa. Propozycja skierowana jest do chłopców i dziewcząt od 8 roku życia. W przyszłą niedzielę, 11 września, reprezentanci tego ruchu odwiedzą naszą parafię i opowiedzą kim są i jak działają. Natomiast za dwa tygodnie, w niedzielę 18 września, o godz. 12.00 odbędzie się pierwsza zbiórka Skautów Europy przy naszej parafii. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę.
 8. Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Za tydzień składka inwestycyjno-remontowa.
 9. Pod chórem został wyłożony poradnik dla rodziców: „Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności„. Osoby zainteresowane zachęcamy z zapoznaniem się z tą tematyką. Poradnik jest bezpłatny.
 10. Przypominamy, że na przełomie września i października będzie zbiórka w ramach akcji „Makulatura na Misje”.
 11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

ks. Rafał Grabowski
Proboszcz