Rekolekcje wielkopostne

W dniach 12-16 marca 2011 r. przeżywaliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Zbigniew Zimniewicz. Odbyły się one pod hasłem: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J6, 68). Głosząc Słowo Boże ks. Rekolekcjonista uświadamiał nam, jak często nie potrafimy tego Słowa słuchać, jak często nie potrafimy dostrzec Bożej obecności i Bożego działania w naszym życiu. Nawiązywanie do homilii Jana Pawła II, było okazją do uświadomienia sobie w przededniu jego beatyfikacji, jak łatwo zapomnieć i traktować powierzchownie jego nauczanie.

Ks. Zbigniew w tych dniach poprowadził również rekolekcje wielkopostne dla młodzieży z XII LO oraz z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum „Przyszłość”, które mieszczą się na terenie naszej parafii przy ul. Kijowskiej 7.