PLAN KOLĘDY W PARAFII  PW. MATKI BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ
W ROKU 2023

Kolędę od poniedziałku do piątku rozpoczynamy od godz. 16.00,
natomiast w soboty od godz. 13.30.

02.01.2023 (poniedziałek) ul. Morska 4, 1-47 oraz 48-82
03.01.2023 (wtorek) ul. Morska 4, 83-117 oraz 118-152
04.01.2023 (środa) ul. Morska 4, 153 –187 oraz 188–222
05.01.2023(czwartek) ul. Morska 6, 1–35 oraz 36–70
07.01.2023 (sobota) ul. Morska 6, 71-105 oraz 106-140
09.01.2023 (poniedziałek) ul. Morska 6, 141-175 oraz 176-222
10.01.2023 (wtorek) ul. M. Skłodowskiej-Curie 35, 1–47 oraz 48–82
11.01.2023 (środa) ul. M. Skłodowskiej-Curie 35, 83–117 oraz 118–152
12.01.2023 (czwartek) ul. M. Skłodowskiej-Curie 35, 153-187 oraz 188–222
13.01.2023 (piątek) ul. M. Skłodowskiej-Curie 37, 1-105 (1. ks. od numeru 105)
14.01.2023 (sobota) ul. M. Skłodowskiej-Curie 37, 106-222 (1. ks. od numeru 222)
16.01.2023 (poniedziałek) ul. Kijowska 1 oraz 11
17.01.2023 (wtorek) ul. Kijowska 3 numery 1-35 oraz 36-70
18.01.2023 (środa) ul. Kijowska 13 numery 1-35 oraz 36-70
19.01.2023 (czwartek) ul. Kijowska – domy nry parzyste (1 ks. od początku, 2 ks. od końca)
20.01.2023 (piątek) 1. ks. ul. Kijowska – domy numery nieparzyste od 45.

2. ks. ul. Kijowska domy nr 71, 73 oraz domy przy ul. Kołobrzeskiej, Morskiej i Gdyńskiej.

21.01.2023 (sobota) 1. ks. ul. Kijowska bloki nr 6, 8, 10

2. ks. ul. Kijowska 40A

23.01.2023 (poniedziałek) 1. ks. ul. Łęczycka bloki 5, 5a, 7

2. ks. ul. Łęczycka domy od numeru 16-24 i dalej od numeru 71.

24.01.2023 (wtorek) ul. Boczna (1. ks. numery parzyste, 2. ks. numery nieparzyste wraz z blokiem 1A)
25.01.2023 (środa) 1. ks. ul. K. Szajnochy od ul. Fordońskiej i ul. Działdowska

2. ks. ul. Jabłonowska i Brodnicka

26.01.2023 (czwartek) ul. Inwalidów 4 oraz ul. Sygnałowa 1, 3, 5
27.01.2023 (piątek) ul. Sygnałowa 2, 4, 6, 7, 8
28.01.2023 (sobota) 1. ks. ul. Swarzewska 38 oraz 40

2. ks. ul. Swarzewska 43 oraz Sobieszewska 6

30.01.2023 (poniedziałek) ul. Swarzewska 39 oraz 41
31.01.2023 (wtorek) 1. ks. ul. M. Skłodowskiej-Curie 82

2. ks. ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 1-35

01.02.2023 (środa) ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 36-75 oraz 76-110
02.02.2023 (czwartek) ul. M. Skłodowskiej-Curie 86, 1-35 oraz 36-75
03.02.2023 (piątek) 1. ks. ul. M. Skłodowskiej-Curie 86, 76-110

2. ks. ul. M. Skłodowskiej-Curie 88

04.02.2023 (sobota) 1. ks. ul. M. Skłodowskiej-Curie 90

2. ks. ul. M. Skłodowskiej-Curie 96

06.02.2023 (poniedziałek) ul. M. Skłodowskiej-Curie 92, 1-35 oraz 36-70
07.02.2023 (wtorek) ul. M. Skłodowskiej-Curie 94, 1-35 oraz 36-70
08.02.2023 (środa) Kolęda dodatkowa