28 III 2018 – Poświęcenia Krzyża Chwalebnego na nowobudowanej wieży kościoła

W Wielką Środę, 28 marca 2018 r., po Mszy św. o godz. 7.30 ks. Proboszcz poświęcił Krzyż Chwalebny, który zwieńczył hełm wieżowy, a następnie cała konstrukcja hełmu zostanie umieszczona na nowobudowanej wieży. Dzięki temu udało się nam dokończyć kolejny etap prac budowlanych. Pierwsze prace przy budowie wieży rozpoczęliśmy 26 czerwca 2017 r. Jest to kolejny etap w przebudowie i renowacji naszego kościoła parafialnego. Bardzo dziękujemy wszystkim Drogim Parafianom i Dobroczyńcom, którzy to nasze wspólne dzieło wspierają swoimi modlitwami i ofiarami.

Niech zamieszczone zdjęcia przypomną nam wykonane już prace: