Parafialne Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 27-29 lutego 2012, czyli od I niedzieli Wielkiego Postu, przeżywaliśmy w naszej parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził ks. Andrzej Marmurowicz. Odbyły się one pod hasłem: „Wpatrzeni w Oblicze Jezusa”. Ksiądz Rekolekcjonista dzieląc się z nami doświadczeniem pracy misyjnej w Kazachstanie, na nowo uświadamiał nam moc działania Ducha Świętego w naszym życiu oraz piękno i odpowiedzialność płynące z bycia we wspólnocie Kościoła.

Ks. Andrzej w tych dniach poprowadził również rekolekcje wielkopostne dla młodzieży z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum „Przyszłość” oraz z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości, które mieszczą się przy ul. Kijowskiej 7.