1-4 III 2015 – Rekolekcje wielkopostne

W dniach 1-4 marca 2015 r., czyli od drugiej niedzieli wielkiego postu, przeżywaliśmy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził ks. dr Paweł Kiejkowski z Gniezna.

Ks. Paweł, który na co dzień jest wykładowcą teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pragnął uświadomić nam wszystkim z jak wielką i bezwarunkową miłością Bóg spogląda na każdego z nas.

Od poniedziałku do środy w godzinach przedpołudniowych trwały także Rekolekcje dla młodzieży z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości, które również prowadził ks. Paweł.

Wdzięczni za dar Słowa głoszonego podczas Rekolekcji, zapewniamy ks. Pawła o naszej modlitwie.