18-21 II 2018 – Rekolekcje  wielkopostne

W niedzielę 18 lutego 2018 roku rozpoczęliśmy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne, które trwały do środy 21 lutego. W tym roku gościliśmy w naszej parafii o. Krzysztofa Dudziaka z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (OFMCap), który przez kilka lat pracował w Bydgoszczy, a obecnie przebywa i pełni posługę duszpasterską w domu zakonnym w Łomży.

O. Krzysztof ukazywał nam w swoich naukach tożsamość chrześcijanina wypływającą z godności dziecka Bożego, który nie powinien zapominać, że „do wolności wyswobodził nas Chrystus” – jak przypomina nam to św. Paweł. W oparciu o tę Dobrą Nowinę o miłości Boga do człowieka o. Krzysztof ukazywał nam głęboki sens pięciu warunków dobrej spowiedzi świętej, przygotowując nas do głębokiego przeżywania tego sakramentu jako spotkania z miłosiernym Ojcem.

Wdzięczni za dar głoszonego słowa zapewniamy O. Krzysztofa o naszej modlitewnej pamięci.