21-24 lutego 2021 – Rekolekcje wielkopostne

W dniach 21-24 lutego 2021 r., czyli od pierwszej niedzieli wielkiego postu, przeżywaliśmy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził o. Marcin CIECHANOWSKI OSPPE.

O. Marcin – paulin (Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika), na co dzień prowadzi dni skupienia i rekolekcje dla różnych grup oraz pełni posługę egzorcysty na Jasnej Górze. Rekolekcje dotyczyły przede wszystkim tematu modlitwy – „Jak modlitwą obudzić głód ducha?”. Treści głoszone w naszych rekolekcjach możemy odnaleźć w najnowszej książce O. Marcina pod tym samym tytułem.

Mając na względzie sytuację panującej na świecie pandemii wielu naszych Parafian, zwłaszcza chorych i starszych, łączyło się z nami i przeżywało rekolekcje poprzez transmisję internetową.

Wdzięczni za dar Słowa głoszonego podczas Rekolekcji, zapewniamy o. Marcina o naszej modlitwie.