22 V 2019 – Rocznica święceń ks. Adama

We wtorek, 22 maja, ks. Adam Stachowiak obchodził  3. rocznicę święceń kapłańskich. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 wraz z ks. Adamem dziękowaliśmy Panu Bogu za dar kapłaństwa i jego posługę w naszej parafii. We Mszy św. uczestniczyli także koledzy z rocznika święceń ks. Adama: ks. Paweł Białczyk, ks. Maciej Biegun, który wygłosił Słowo Boże oraz ks. Szymon Lewandowski. Na uroczystość nie dotarli ks. Marcin Chrostowski oraz ks. Tomasz Wołoszynowski, który przebywa na studiach specjalistycznych w Niemczech.

Wszystkich kapłanów obejmujemy naszą modlitwą, prosząc także o nowe powołania do służby w Winnicy Pańskiej.