Ślubowanie nowych ministrantów

W niedzielę, 27 lutego 2011 r., podczas  Mszy św.  o godz.  10.30 – siedmiu kandydatów zostało uroczyście włączonych do grona ministrantów. Po okresie przygotowań pod czujnym okiem ks. Krzysztofa, mogli wobec całej wspólnoty parafialnej złożyć na ręce ks. Proboszcza uroczyste ślubowanie.

Cieszymy się tym faktem i w dalszym ciągu zapraszamy chłopców do liturgicznej służby ołtarza.