Ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej – 28 III 2013

Ksiądz biskup Jan TYRAWA udzielił pozwolenia na sprawowanie funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, odpowiednio przygotowanym i wskazanym przez Księdza Proboszcza panom. Pierwszymi w historii naszej parafii nadzwyczajnymi szafarzami zostali:

Apoloniusz Żuchliński,
Edmund Andrearczyk,
Ryszard Gaszkowski,
Włodzimierz Kajtek.

W specjalnym liście skierowanym do Wspólnoty Parafialnej i odczytanym w Wielki Czwartek ksiądz biskup napisał m. in. : „Ufam, że zostaną przyjęci w Waszej wspólnocie i będą mogli spełniać swoją posługę godnie, na pożytek Was wszystkich, a zwłaszcza chorych i cierpiących, którzy chcieliby częściej korzystać z możliwości przyjmowania Komunii św. Wszystkim Wam, a zwłaszcza nadzwyczajnym szafarzom Komunii św., którzy rozpoczynają swoją posługę w waszej wspólnocie parafialnej z serca błogosławię”.

Z nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. ks. Biskup Jan TYRAWA spotkał się podczas pobytu w naszej parafii z okazji udzielenia sakramentu bierzmowania, tj. 20 kwietnia.