18-21 IV 2019 – Triduum Paschalne i Święta Zmartwychwstania Pańskiego 

We wspólnocie parafialnej kolejny raz przeżywaliśmy Triduum Paschalne, które w liturgii uobecnia najważniejsze tajemnice naszej wiary: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela! W Wielki Czwartek przeżywaliśmy uroczystą Eucharystię na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, wraz z obrzędem umywania nóg. Wielki Piątek to dzień męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, adorowaliśmy Najświętszego Sakramentu w ciemnicy, a w godzinie śmierci Chrystusa – odprawiliśmy drogę krzyżową. Wieczorem przeżywaliśmy Liturgię na cześć Męki Pańskiej i adorację Krzyża. Na zakończenie tej liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego. Wielką Sobotę, upamiętniającą zstąpienie Chrystusa do otchłani, spędziliśmy w ciszy i zadumie nad śmiercią Chrystusa. Wigilię Paschalną, która stanowi szczyt liturgicznych obchodów Świąt Wielkanocnych, rozpoczęliśmy o godz. 20.30. Bardzo bogata Liturgia poprzez znaki uobecniała największą tajemnicę naszej wiary, zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Na zakończenie uroczystości z wielką radością wyszliśmy na ulicę w procesji rezurekcyjnej, aby całemu światu ogłosić prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota