29 III – 1 IV 2018 – Triduum Paschalne i Święta Zmartwychwstania Pańskiego

We wspólnocie parafialnej kolejny raz przeżywaliśmy Triduum Paschalne, które w liturgii uobecnia najważniejsze tajemnice naszej wiary: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela!

W Wielki Czwartek przeżywaliśmy uroczystą Eucharystię na pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Eucharystii przewodniczył w naszej parafii ks. arcybiskup Jan Romeo Pawłowski delegat papieski ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Oprócz kapłanów na co dzień posługujących w naszej parafii byli także obecni ks. Daniel Tumiel – sekretarz ks. arcybiskupa oraz ks. Marcin Puziak – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy wraz z dwoma klerykami z I roku. Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy, ks. arcybiskup nałożył krzyż nowemu Nadzwyczajnemu Szafarzowi Komunii Św. – Janowi Kempie, który został na tę funkcję powołany przez ks. bpa Jana Tyrawę.

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci nasze Pana Jezusa Chrystusa, adorowaliśmy Najświętszego Sakramentu w ciemnicy a w godzinie śmierci Chrystusa, odprawiliśmy drogę krzyżową. Wieczorem przeżywaliśmy Liturgię na cześć Męki Pańskiej i adorację Krzyża. Na zakończenie tej liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego.

Wielką Sobotę upamiętniającą zstąpienie Chrystusa do otchłani spędziliśmy w ciszy i zadumie nad śmiercią Chrystusa. Wigilię Paschalną, która stanowi szczyt liturgicznych obchodów Świąt Wielkanocnych, rozpoczęliśmy o godz. 20.00. Bardzo bogata Liturgia poprzez znaki uobecniała największą tajemnicę naszej wiary, zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Na zakończenie uroczystości z wielką radością wyszliśmy na ulicę w procesji rezurekcyjnej, pomimo obfitego deszczu, aby całemu światu ogłosić prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!