Uroczyste wprowadzenie na urząd Proboszcza

Wprowadzenie ks. Rafała Grabowskiego na urząd Proboszcza parafii p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Bydgoszczy odbyło się 29 czerwca 2010 r. w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Uroczysta Msza św., z licznym udziałem wiernych, została odprawiona o godz. 18.00. Obrzędu wprowadzenia dokonał Dziekan Dekanatu Bydgoszcz VI – ks. prałat Franciszek Nowakowski.

Podczas Mszy św.  Słowo Boże wygłosił ks. prałat Bronisław Kaczmarek – Wikariusz Generalny.

Na zakończenie Mszy św.  nowych duszpasterzy powitali parafianie.