16 XI 2022 – Uroczystość Matki Boskiej Ostrobramskiej

W środę, 16 listopada 2022 r., przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość Matki Boskiej Ostrobramskiej. Sumie odpustowej o godz. 18.00 przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ks. Krzysztof Zapała – misjonarz pracujący wiele lat w Rosji, na Białorusi i w Afryce. Mszę św. koncelebrowali kapłani z dekanatu oraz ks. Antoni Jucewicz – syn naszej parafii.

Bardzo dziękujemy wszystkim Parafianom i Sympatykom naszej parafii, którzy uczestniczyli we Msza św. tego dnia. Dziękujemy służbie liturgicznej ołtarza, nadzwyczajnym szafarzom Najświętszego Sakramentu, pocztom sztandarowym, wszystkim wspólnotom oraz naszemu parafialnemu chórowi, który swoim śpiewem pobudzał nasze serca do jeszcze większego uwielbienia Boga za dar Matki Miłosierdzia.

Matko Boska Ostrobramska – módl się za nami !
Matko Miłosierdzia – módl się za nami !