16 XI 2018 – Uroczystość Matki Boskiej Ostrobramskiej 

W piątek, 16 listopada, przeżywaliśmy w naszej Parafii uroczystość Matki Boskiej Ostrobramskiej, związaną z odpustem. Uroczystej sumie odpustowej o godz. 18.00 przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. dr Marcin PUZIAK – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy. Modliliśmy się o potrzebne łaski i opiekę NMP dla wszystkich Parafian i Sympatyków naszej parafii oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne dla naszej diecezji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Drogim Parafianom, którzy włączyli się w przygotowania do tej uroczystości oraz wzięli w niej udział.