15 V 2021 – Wizytacja kanoniczna parafii i bierzmowanie

W sobotę, 15 maja 2021 roku, nasza parafia przeżywała wizytację kanoniczną, której dokonał ks. prałat Bronisław Kaczmarek – Wikariusz Generalny Diecezji Bydgoskiej.

Na początku uroczystej Mszy św. o godz. 18.00, którą koncelebrowali księża Proboszczowie z naszego dekanatu, ks. proboszcz przedstawił wszystkim zgromadzonym sprawozdanie z funkcjonowania parafii za okres pięciu lat, czyli od ostatniej wizytacji kanonicznej. Podczas Mszy św. ks. Prałat udzielił również sakramentu bierzmowania młodzieży z klas pierwszych i drugich szkoły średniej. Sakrament bierzmowania przyjęły 24 osoby, w tym dwie osoby dorosłe.

Pod koniec Mszy św. ks. Bronisław Kaczmarek poświecił mozaikę Matki Boskiej Ostrobramskiej umieszczoną nad głównym wejściem do świątyni.

Dziękując Panu Bogu za wszelkie dobro, jakiego nieustannie nam udziela, jako wspólnota parafialna trwaliśmy na modlitwie, pamiętaj szczególnie o prośbie o powołania kapłańskie a także modląc się za biskupa seniora Jana, biskupa administratora Wiesława oraz o wybór nowego pasterza dla naszej diecezji.

Zdjęcia z uroczystości do pobrania:
https://1drv.ms/u/s!AgLXQgFArtZvhNcB_cPgXZ92KQ2KYw?e=llloyZ