Wizytacja kanoniczna parafii przez ks. biskupa Jana Tyrawę

W sobotę, 4 czerwca 2011, przeżywaliśmy w naszej parafii wizytację kanoniczną. Poprzednia taka wizytacja odbyła się 1 kwietnia 2006 roku. Wizytacji dokonał ks. biskup Jan Tyrawa.

Ks. Biskup najpierw spotkał się z dziećmi komunijnymi na nabożeństwie czerwcowym udzielając im błogosławieństwa i obdarowując obrazkami z wizerunkiem błogosławionego Jana  Pawła II. Kolejnym punktem wizytacji było spotkanie z przedstawicielami wspólnot i ruchów działających w naszej parafii.  Poruszano problemy dotykające bezpośrednio naszej parafii, jak również całego Kościoła.

O godzinie 18.00 ksiądz Biskup odprawił uroczystą Eucharystię.  Na początku Mszy św. ks. Proboszcz, w obecności ks. Biskupa, ks. Dziekana i całej Wspólnoty parafialnej, przedstawił sprawozdanie duszpasterskie za okres ostatnich pięciu lat funkcjonowania parafii. W czasie Mszy św. ks. Biskup udzielił również sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii (40 osób), która przygotowywała się do tego ważnego wydarzenia przez cały rok pod kierunkiem ks. Krzysztofa.

Po Mszy św. ks. Biskup spotkała się na plebanii z kapłanami pracującymi w parafiach naszego dekanatu oraz sprawdził i podpisał wszystkie księgi, do których prowadzenia jest zobowiązana każda parafia.