Zmiany personalne w Parafii

Decyzją ks. Biskupa Jana Tyrawy – Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, z dniem 25 VI 2010 r. nastąpiła zmiana duszpasterzy w parafii matki Boskiej Ostrobramskiej w Bydgoszczy.

Nowym proboszczem został mianowany ks. dr Rafał Grabowski – dotychczasowy dyrektor Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy.

Nowym wikariuszem został mianowany ks. mgr Krzysztof Grzywiński – dotychczas pracujący w parafii p.w. bł. Michała Kozala w Solcu Kujawskim.