Kapłaństwo

Warunki przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. Chrystus zaprasza – „Pójdź za Mną!” Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej informuje, że do 3 września br. Trwa przyjmowanie kandydatów do stanu kapłańskiego. Kandydaci po rozmowie wstępnej w Seminarium będą mogli zgłaszać się na Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, który ogłosił dodatkowy NABÓR W TERMINIE od 20 sierpnia do 15 września. Warunki przyjęcia do Seminarium są następujące:

1. Wstępne rozeznanie powołania do kapłaństwa dokonane z Duszpasterzem

2. Szczera chęć służenia Panu Bogu i Kościołowi w Diecezji Bydgoskiej

3. Gotowość współpracy z łaską powołania w ramach formacji seminaryjnej

4. Pozytywny wynik wstępnej weryfikacji powołania w trzech etapach:

– rozmowa kwalifikacyjna w Seminarium
– egzamin wstępny na kierunek „teologia” na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu (pozytywny wynik nie jest równoznaczny z przyjęciem do Seminarium)
– 3-tygodniowa sesja propedeutyczna we wrześniu, po której podejmowana jest decyzja o przyjęciu kandydata.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie WSD Diecezji Bydgoskiej

Przeczytaj również:  Opus Dei – Kapłaństwo